Kilmaninstitutet


I samarbete med Kilmaninstitutet

Behandlingarna utförs enligt Ulf Kilmans metod HKT - Holografisk kinesiologi®.
  

HKT - Holografisk kinesiologi®

Ulf Kilman har sedan början av 1990-talet arbetat med hälsa. När han inte kunnat hjälpa sina kunder med befintliga tekniker har han letat vidare till han hittat lösningar på problemen han ställts inför. Tillsammans med sin fru Charlotte har han utvecklat ett system för att på snabbast och enklast möjliga sätt kunna hjälpa människor att vara friska och prestera på topp. Genom att läsa av klientens nervsystem och kombinera läror inom medicin, akupunktur, osteopati, homeopati, kraniosakrala behandlingar och flera andra alternativmedicinska tekniker, har Ulf satt ihop det behandlingssystem som han sett är effektivast för att få kroppen att arbeta rätt.

Kilmaninstitutet på Ekerö

Med holografisk kinesiologi kan vi hitta våra kunders individuella nycklar eftersom ingen människa är en annan lik

Hologram skapas med hjälp av två kameror som bygger upp en tredimensionell bild. Namnet holografisk kinesiologi togs för att arbetsmetoden arbetar med människokroppen från två håll både fysiskt och mentalt vilket tillsammans bildar en helhet och lika gärna som fysiska problem kan ha en mental grundorsak kan mentala problem bottnas i fysiska besvär eller felaktig kost.

För att få en människa att läka eller prestera sitt max när det gäller behövs de rätta nycklarna.  Man har sett att ju bättre och mer exakta frågor vi ställer oss desto bättre svar och resultat får vi. Med holografisk kinesiologi kan vi hitta våra kunders individuella nycklar eftersom ingen människa är en annan lik, även om det finns många grundregler som gäller för alla.Kilmaninstitutet