Kilmaninstitutet


Conscious har ett nära samarbete med Kilman Health och Kilmaninstitutet.

Kilman Health och Kilmaninstitutet ägs och drivs av Ulf Kilman. Kilmaninstitutet forskar samt behandlar och utbildar människor till att uppnå ökad energi och bättre hälsa med hjälp av rätt kommunicerande nervsystem, effektiv naturlig näring och fungerande immunförsvar.

Kilmaninstitutet har utvecklat de effektiva behandlingsformerna HKT® och TUNING® och tagit fram hälsoprodukter och FRIWAY Livstillskott® som är optimerade för att understödja kroppens naturliga förmågor att skapa och upprätthålla hälsa. 

Läs mer om Kilman Health på kilmanhealth.com.